Privacy verklaring

In deze privacy verklaring van Mindmeesterschap Coaching praktijk Mieke Tol omschrijf ik o.a. welke persoonsgegevens ik opvraag en gebruik voor welke doeleinden.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarbij houd ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt als je mijn website:

https://www.mindmeesterschap.nl of https://www.mindmeesterschap.com bezoekt en/of deelneemt aan een van mijn programma’s, zoals ‘Keer je leven om’, ‘Je wordt wat je denkt’ of een van mijn webinars/workshops of coaching sessies.

Die eisen vul ik gezien mijn werkveld aan met de betreffende beroepsethiek. 

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers van deze website en mijn klanten. Ik geef aan welke gegevens worden verzameld en voor welk doelen ze te gebruiken.

Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met mij op: info@mindmeesterschap.nl

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de eenmanszaak Mindmeesterschap Coaching praktijk Mieke Tol bedoeld.

 • Wat wordt er verzameld bij een bezoek aan mijn website?

1.1 Website bezoekers:

IP adressen

Voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

1.2 Klanten die zich registreren:

Naam contactpersoon (verplicht)

om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.


E-mailadres (verplicht)

Om je een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om je toegang te geven tot de trainingen, om je de factuur toe te zenden, om e-mail nieuwsbrieven te sturen als je je daarvoor heeft ingeschreven of als je een afspraak met mij inplant of voor verdere correspondentie.


Telefoonnummer (niet verplicht)

Om contact met je op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken.

1.4 Andere gegevens

Inhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en andere

personen, waaronder via de Social media accounts:

om met je te corresponderen.


 • Aan wie geef je mijn gegevens door?

Ik gebruik je gegevens alleen voor mijzelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen:

2.1 Leveranciers (waaronder “bewerkers”)

Ik maak gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van de website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot jouw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

2.2 Accountant / boekhouder

De gegevens die op je factuur staan moet ik doorgeven aan accountant of boekhouder.

2.3 Juridisch adviseurs

Bij een juridisch geschil met je kan ik genoodzaakt zijn je gegevens door te geven aan een juridisch adviseur om deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zal ik alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

2.4 Overheidsinstanties

Als ik daar wettelijk toe verplicht ben, moet ik je gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 

 • Geef je mijn gegevens door naar buiten de eer?
  Nee, je gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.
 • Plaatsen van cookies?
  Ik plaats cookies en andere informatie op jouw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in de cookieverklaring voor meer informatie.
 • Wat zijn mijn rechten?
  Je hebt op grond van de wet het recht te vragen jouw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.
 • Als je gegevens wilt verwijderen, verzoek ik je dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als je vragen of klachten hebt?”). Ik zal je tijdig laten weten of aan je verzoek is voldaan. In sommige gevallen kan ik een bepaald verzoek weigeren.
 • Wat als je vragen of klachten hebt?
  Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen neem dan contact op.
  E-mail: info@mindmeesterschap.nl

 • Kan deze privacyverklaring veranderen?
  Deze privacyverklaring is van 1 mei 2021. Ik behoud het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zal ik je daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zal ik je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Gegevens van mijn bedrijf

Eenmanszaak: Mindmeesterschap Coachingpraktijk Mieke Tol
Vestigingsadres: van Kleffenslaan 18, 4334 HJ Middelburg
KvK: 83054693

Contact via: info@mindmeesterschap.nl

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2021.